NORSK SIDEVOGN KLUBB
Stiftet 25.8.1974

HjemInfoNyheterTur & treffJumbo runTisteltreffFerietreffKjøp & salgNSK shopKontaktLinkerGallerierÆresmedlemmer
 
Nyheter
 

20.02.2014. Litt info fra Morten Maager, artikkelen har også stått i vognløftet.

Det har vært en liten kamp å få Statens vegvesen til å komme med et vedtak om at det kan transporteres 4 personer på en sidevognsykkel med EML  GT2001. Saken ble startet med at jeg registrerte sykkelen til Ronny Haugfjell (BMW/GT2001) i Arendal. Setebredden var 81 cm og setet var utstyrt med sikkerhetsbelte for 2 barn.

Sykkelen var godkjent av Tyske DECRA (TUV) for 4 personer under forutsetning at de ikke veier over 60 kg , dvs 30 hver. Ved barn hadde dette hold men allikevel ville Arendal ikke godkjenne dette i og med at norsk lov sier fra at det skal bare være 1 passasjer i vognen. Sakkyndige i Arendal mente selv at dette var «firkantet» men han kunne ikke annet en å forholde seg de skrevne regler, han anbefalte at vi skulle påklage saken til Vegvesenet.

Dette gjorde vi og saken pendlet en del frem og tilbake mellom flere etater.  Så fikk jeg EML til å lage en erklæring hvor de erklærte at vognen var godkjent for 2 personer med en vekt av 60 kg. HVER.

I brevet av 29.10.2013 fikk vi endelig et vedtak som sier at vognen kan godkjennes for 2 personer med en vekt av 60 kg. hver.  Kopi av vedtaket følger her.  Jeg antar at dette er interessant for andre eiere av EML GT2001 som sliter med samme sak, ved henvisning av dette vedtak burde de kunne få sin vogn omregistrert.

Med vennlig hilsen.

Maarten Mager

Sidevognsaken: 
Oppdatert 5/1-2011
Vegdirektoratet har den 10/12-2010 kunngjort endring i kjøretøyforskriften.
Kunngjøringen kan du lese her

Vedrørende endring i kjøretøyforskriften om registrering av sidevognsekvipasjer, triker, og hengerfester til MC.

Det er ikke lenger er motorsykkelfabrikanten som skal sette aksel- og totalvekter på motorsykler når disse er ombygget med sidevogn eller til trike. Selv om det ikke er noe i veien for at motorsykkelfabrikanten også kan gjøre det, slik som Ural og Harley-Davidson gjør med noen modeller.

De tekniske kravene til ombyggingen er de samme som før. Det innebærer at ombyggingen fortsatt må dokumenteres, for eksempel med dokumentasjon fra tyske TÜV. 

Alle sykler som er registrert etter 17 juni 2003 i et EU land er typegodkjent (har COC sertifikat ). Dersom sykkelen kommer fra et land utenfor EU (for eksempel USA) så har de ikke et COC sertifikat og da kan et bli problemer.
Ved bruktimport av eldre ekvipasjer er det viktig å ha aktuell dokumentasjon i orden.


Norsk godkjenning etter ombygging av en norskregistrert sykkel skal gå greit dersom dokumentasjonen er i orden. Det som er forskjellen etter den siste endringen i kjøretøyforskriften er at nå skal vektdokumentasjonen fra sidevognsfabrikanten, eller uavhengig laboratorium, legges til grunn når tillatte vekter skal settes. I praksis skal ekvipasjens totalvekt da settes lik summen av motorsykkelens totalvekt som 2-hjuling og sidevognsfabrikantens (eller laboratoriets) oppgitte akseltrykk på sidevognen.

Når det gjelder hengerfester er det i praksis liten forskjell fra tidligere, da de har blitt godkjent dersom det er levert med dokumentasjon på at disse er produsert i henhold til EU-direktiv 97/24 kap.10. Men en eller annen fant ut at dette direktivet ikke hadde tatt høyde for hengerfestets monteringspunkter til sykkelens ramme. Dette punktet blir det nå i praksis gitt anledning til å se bort fra. Kravet til denne dokumentasjonen gjelder allikevel bare hengerfester på sykler nyere enn 17/6-03. Ved godkjenning av hengerfester på eldre sykler er det problemfritt om man har slik dokumentasjon, og det skal være mulig å få dem godkjent uten dersom saksbehandler/inspektør ved trafikkstasjonen finner dem kraftige nok.

Det er ikke tillatt å trekke henger uten at hengerfestet er godkjent og innført i vognkortet, og det er heller ikke tillatt å trekke henger etter sidevognsekvipasjer uten brems på sidevognshjulet.

 

Oppdatert 22/9-2010:
For de som er interessert kan den oversatte EU versjonen av EØS høringen leses  ved å trykke her (link til EU)

Les: Notifikasjonsskjema
Les:
Forskriftsforslag engelsk
Les:
Forskriftsforslag norsk

Oppdatert 21/9-2010:
Vegvesenet/ Veidirektoratet - Seksjon for kjøretøyteknikk informerer om sidevognsaken:

Saken er nå oversendt EFTA's overvåkingsorgan (ESA) for høring i EØS-området.

Høringsfristen (stillstandsfristen) utløper 1. november 2010.

Dersom det ikke har kommet innvendinger av betydning vil vi noe tid etter denne datoen kunngjøre endringsforskriften. 

Oppdatert 10/6-2010:
Veidirektoratet - Seksjon for kjøretøyteknikk informerer om sidevognsaken:

Det vises til tidligere kontakt med Vegdirektoratet i anledning dette.

 

Forslag om endring av forskrift ble sendt på høring i Norge i november 2009.

Det innkom en god del høringssvar ila desember s.å.

T.o. gjennomgikk Statens vegvesen ved årsskiftet en stor og gjennomgripende omorganisering. 

På denne bakgrunn ble det først tid til å foreta en oppsummering av høringen pr. april 2010.

 

Som kjent må Vegdirektoratet i denne saken i tillegg sende forslag til forskriftsendring på EØS-høring, noe som følger av våre internasjonale forpliktelser.

Dette innebærer et visst forberedende arbeid for direktoratet, bl.a. må aktuelle bestemmelse oversettes til engelsk.

Ihht reglene om stillstandsfrist må det gå minst tre måneder fra EØS- høringen blir sendt herfra, før forskriftsendringene kan vedtas.

(Vedtakelse forutsetter imidlertid at det ikke har innkommet avgjørende innsigelser mot det norske forskriftsforslaget.)

 

Vegdirektoratet har til enhver tid mange presserende oppgaver - av både teknisk og juridisk art - og har derfor vedvarende prioriteringsutfordringer.

 

Som tidligere kommunisert herfra vil vi søke å få sendt forskriftsforslaget på EØS-høring ila juni måned 2010.

Oppdatert 14/3-2010:
Statens vegvesen informerer kort om EØS høringen:

Det vises til nedenstående forespørsel vedr EØS-høring.

 

Lov om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven) skal generelt motvirke ulovlige handelshindringer og bidra til fri bevegelighet i EØS indre marked. 

Loven gjelder for statlige forvaltningsorganers utarbeidelse og vedtakelse av tekniske regler, og kommer til anvendelse i sidevognsaken. 

 

Ifølge loven må VD sende melding via departementet til EFTAs overvåkingsorgan. 

Deretter løper en stillstandsfrist på normalt tre måneder. 

Dersom ingen kommentarer til de foreslåtte tekniske regler innkommer ila denne perioden, kan Norge vedta de tekniske bestemmelsene. 

 

Sidevognsaken vil bli sendt på EØS-høring herfra ila noe tid.

 

Dette til orientering. 


Med hilsen
Vegvesenet/vegdirektoratet.


Sidevogn.com har ikke mottatt svar på hva som menes med ila noe tid,
Mvh red.

Oppdatert 19/2-2010: Siste nytt i sidevognsaken: Statens vegvesen opplyser følgende:

Når det gjelder sidevognsaken, så er siste utvikling at denne likevel må på EØS-høring.
Vi hadde opprinnelig vurdert det slik at den ikke måtte det, men den vurderingen holdt dessverre ikke mål.
Dette betyr nye 3 måneders høringsfrist og derav tilsvarende utsettelse i forhold til tidligere prognoser.
Forstår at det blir upopulært, men det er dessverre lite vi kan gjøre med det. (kopi av mail 19/2 fra vegvesenet til NMCU.

Som oppfølgingsspørsmål  om hvorfor dette er slik har vi i dag 22/2 fått følgende svar fra vegvesenet:

Det er nok ikke særlig mer informasjon enn det som står i høringen, samt det som tidligere er kommunisert via NMCU og som ligger på websidene der. Kravet om EØS-høring kommer av EØS-høringsloven:

 

 

Det er ingen tvil om at en endring slik vi har foreslått er omfattet av denne loven. Vi hadde opprinnelig vurdert det slik at denne saken kommer inn under unntaklene i loven, men det var altså ikke tilfelle. Så da må høringen på EØS-høring.

 

Jeg kjenner ikke til situasjonen i mange andre land, men kjenner til at sidevognmotorsykler blir godkjent blant annet i Tyskland og Nederland. Hvorvidt disse har notifisert sitt regelverk og praksis til resten av EU vet jeg ikke, de har vel hatt dette regelverket fra gammelt av.

Tidligere info vedr. sidevognsaken: (gjelder trolig ikke lenger da dette skal på EØS høring ref. oppdatering over)

NMCU sin kortversjon av høringen om sidevogn og tilhengerforskriften finner du her

Statens vegvesens høring om forslag til endring av kjøretøyforskriften for sidevogner finner du her


Lagt ut 22/9-2010: NMCU sitt tilsvar på høringen om sidevogn og tilhengerforskriften finner du her

 

Det er mulig for forretningsdrivende å kjøpe annonse på klubben sine hjemmesider eller i klubben sitt medlemsblad "VOGNLØFTET".
Kontakt redaktør for å gjøre avtale. Trykk her

Hjem igjen

SIST OPPDATERT 09.03.2015 21:14:19

©Norsk Sidevogn Klubb. 

WEBMASTER